De officiele standaardbeschrijvingen van onze rassen.

Herkomst 

Engeland (Graafschap Sussex), begin 19e eeuw, sinds omstreeks 1900 voor tentoonstellingen gefokt. 

Algemene indruk 
Een ruim middelzwaar, middelhoog gesteld hoen met gestrekte lichaamsvorm, enigszins opgericht van voren. 

Herkomst 

Engeland, einde van de negentiende eeuw. 

Algemene indruk 
Een vrij laag gesteld, witvellig, vijftenig dwerghoen met een rechthoekige, voor een dwerghoen vrij zware bouw. 

Herkomst 

Reeds voor onze jaartelling door de Romeinen naar Engeland gebracht en daar tot zijn huidige kwaliteiten gebracht. 

Algemene indruk en eigenschappen 
Een vrij laag gesteld, witvellig, witbenig, vijftenig hoen met rechthoekige, zware bouw. Komt in bevedering overeen met de Europese landhoenders doch wijkt daarvan wat grootte, gewicht en diepere stelling aangaat, vrij sterk af. Het ras is erkend zowel met enkele- als met rozekam. 

Standaardbeschrijving

Een van de fraaiste Engelse rassen is zonder meer de Orpington, waarvan de buff-kleurige het meest bekend en over de hele wereld verspreid is. De eerste variëteit van de Orpington was echter zwart en ontstond tussen 1875-1885. Daarbij werd gebruik gemaakt van Minorca hanen, Plymouth Rock hennen en later nog eens Langshan hanen. Het ras werd gecreëerd door de Engelsman William Cook, die ze naar plaats waar hij woonde noemde te weten Orpington in Kent. Het doel dat hem daar bij voor ogen stond was een kip te maken met een goede ei-produktie die ook geschikt was voor tentoonstellingen. Vrijwel gelijktijdig met de zwarte ontwikkelde hij de witte Orpington. Voor de creatie van de buffkleurige gebruikte hij onder andere Buff Cochins, Donkere Dorkings en goudgeloverde Hollandse Hoenders. Daarbij zou er gebruik gemaakt zijn van de nu zeldzame Lincolnshire Buffs, welke een nauwe verwant van de Cochin is. In 1894 werden deze Orpingtons voor het eerst op de tentoonstelling van de Orpington Club getoond waarna hun zegetocht over de wereld begon. Door hun verschillende goede eigenschappen zoals: de goede ei- en redelijke vleesproduktie, een lichte vleeskleur, snelle groei en een rustig karakter werden ze snel populair. Daarna ontstonden nog diverse andere kleurslagen die niet uit dezelfde soort kruisingen zijn ontstaan als de oorspronkelijke Orpington. Daarom vertonen ze ook nu nog, kleine verschillen in type. De buff-kleurige is wereldwijd gezien de meest populaire variëteit.

Rasbeschrijving

Herkomst 
Omstreeks 1905 in Duitsland gecreëerd. 

Algemene indruk 
Diep gebouwd krielhoen; toont nog dieper door de rijke donsontwikkeling. Volle dijbevedering, gevulde hals, zeer brede borst en zeer brede rug. 

Herkomst 

Engeland. In 1924 voor het eerst op de Crystal Palace Show te Londen geëxposeerd. 

Algemene indruk 
Middelhoog gesteld krielhoen met gestrekte, rechthoekige lichaamsvorm, enigszins opgericht van voren met nagenoeg vlakke rug.